Landelijke Stage in de centrale dojo in Brussel

16 en 17 juni ll. kwamen een vijftigtal kyudokas van de dojos uit Brussel, Luik, Antwerpen, Waver, Lille en Luxemburg samen in de centrale dojo van de Belgische Kyudo-federatie voor een tweedaags seminarie onder begeleiding van Vlasselaer Jean-Pierre Sensei, Renshi 6de Dan.

De stage startte zaterdagochtend met een Ya Watashi uitgevoerd door:

Vlasselaer Jean-Pierre Sensei, Renshi 6de Dan, Ite
Dekijser Bruno, 4de Dan, Daichi Kaezoe
Vrydagh Robert, 4de Dan, Daini Kaezoe

De deelnemers kwamen daarna volgens niveau in groepen terecht voor een trainingssessie waarbij Senseï ieders schot beoordeelde en de nodige correcties aangaf. Gedurende deze sessies werd belangrijke aandacht besteed aan Tenouchi, de greep van de boog met de linkerhand. De Japanse boog heeft enkele technische bijzonderheden die essentieel zijn in de greep met die hand. De pijl kan de schijf enkel raken met een Tenouchi die op correcte en actieve wijze wordt uitgevoerd. Dit bleek ook de gelegenheid om even de basisveiligheidsregels te vermelden waaraan elke schutter als eerste moet aan denken.

In de namiddag werd gewerkt aan de sharei, ceremonieel schot, uitgevoerd door een groep van meerdere schutters. Ook bij deze uitvoering gaf Senseï advies en verbeteringen aan de schutters. Meer nog dan op technische aspecten drong hij aan op de juiste geestestoestand tijdens het schieten. De aandacht die ontwikkeld wordt tijdens het schieten mag ook na het schot niet oplossen maar moet in tegendeel constant aanwezig blijven, niet enkel op de plek van het schieten maar zelfs tot na het verlaten van de dojo. Door gedurende lange tijd deze specifieke geest te cultiveren kan er in de schutter iets geboren worden dat een diepe impact op zijn of haar persoonlijkheid zal hebben.

De tweede stagedag werd begonnen met een sharei uitgevoerd door 3de Dan kyudokas. Terwijl de meeste schutters hun training daarna weer opnamen kregen de mannelijke schutters in kimono een lange demonstratie over het correct dragen van hun kimono, iets dat ervaring vraagt, net als het schieten zelf. Daarbij werd eveneens ingegaan op het belang in Kyudo (net als in alle andere Budo-disciplines) van de relatie tussen de sensei en de leerling. Een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en die sterk afhangt van de oprechtheid en de eerlijkheid van de leerling.

Ook op zondagnamiddag werd verder gestudeerd op de sharei en met name op het begrijpen van de verschillen tussen het schieten van mannen en van vrouwen en de gevolgen daarvan op ieder van hen.

Het seminarie werd beëindigd met een vraag-en-antwoordsessie. Op het einde van de dag kregen de deelnemers daar de kans om de vragen te stellen die onophoudelijk opduiken tijdens hun oefenen. Op het einde van de stage vertrok elkeen naar zijn dojo met in de bagage het werk dat voorligt om in de zomer het begrip te verdiepen van de weg van de Japanse boog.

Bekijk alle activiteiten