Nationale stage van de Zen Belgian Kyudo Renmei te Brussel

Op 19 en 20 juni 2010 vond in de centrale dojo van de Belgische federatie te Brussel de nationale stage plaats van de Zen Belgian Kyudo Renmei. Een vijftigtal kyudoka van de dojos van Brussel, Luik, Waver, Antwerpen en Luxemburg verdiepten gedurende dit weekend samen hun studie van de weg van de boog, onder de supervisie van Vlasselaer Jean-Pierre Senseï, Renshi 6de Dan en Christiane Roulez, 5de Dan.

Na de groet (Rei) begon de stage met een Ya Watashi, een ceremonieel schot uitgevoerd door één schutter en twee assistenten, met Vlasselaer Jean-Pierre Sensei, Renshi 6de Dan als Ite (schutter) en José Maria Riaza, 5de Dan als Daini Kaezoe (1ste assistent) en Robert Vrydagh, 4de Dan als Daichi Kaezoe (2de assistent). Deze ceremonie liet de deelnemers toe om zowel de technische aspecten van de Ya Watashi te bestuderen als zich de geest van de stage eigen te maken.

De zaterdagochtend werd integraal besteed aan de studie van de Taihai en van de Kihon, de vormen en de bewegingen die de basis vormen van Kyudo, zonder dewelke de schiettechniek nooit op een correcte manier kan worden geleerd. Tijdens de namiddag van de eerste stagedag werd, onder deskundige blik en met correcties van Vlasselaer Jean-Pierre Senseï en van Christiane Roulez, geoefend in Shaho-Shagi, de techniek van het schieten.

Bijzondere en gedetailleerde aandacht werd besteed aan de correcte manier om Tenouchi uit te voeren, de greep van de linkerhand op de boog, een van de bijzonderheden die Kyudo onderscheidt van andere vormen van boogschieten.

De tweede dag van deze stage begon met een andere ceremoniële schietvorm: Mochi Mato Sharei, uitgevoerd door Alain Dubois, 4de Dan, Luc Albert, 4de Dan, Michel Pilz, 4de Dan en José Maria Riaza, 5de Dan. Net als bij alle andere ceremoniële schoten gaf dit het publiek de kans om te genieten van de harmonie tussen de schutters, die enkel tot leven komt in de combinatie van de eenheid tussen de uitvoerders en hun technische beheersing en uitvoering. De verdere ochtend werd besteed aan de praktijk van Shaho-Shagi, die elke kyudoka toeliet zijn persoonlijke schieten te trainen onder efficiënte omkadering en toezicht.

Bij het begin van de namiddag was er een vraag-en-antwoordronde waarbij elke schutter de kans kreeg zijn vragen te stellen en alle deelnemers konden leren uit de antwoorden van de senseï. Vervolgens werd samen geoefend om op een correcte manier te reageren op Shitsu (fouten). De dragers van een 4de Dan of hoger gingen daarna verder met intensieve Kaezoe-training (assistenten tijdens een Ya Watashi). Kaezoe moeten als assistenten een reeks aparte houdingen en bewegingen beheersen waarvan het eerste doel is om de schutter te ondersteunen in zijn uitvoering.

Er was verder een speciaal onderricht voor de begeleiders van de verschillende dojos over het geven van schietinstructies en correcties aan beoefenaars van kyudo. Daarna kwam het moment voor alle deelnemers om Kyogi no Maai te oefenen, schieten in groep uitgevoerd op een ritme dat hoger ligt dan het ritme dat gewoonlijk wordt gebruikt tijdens seminaries of examens. Op het einde van deze stage kreeg elke deelnemer de kans deel te nemen aan een laatste Sharei.

Deze nationale stage was zoals steeds een uitgelezen en niet te missen kans om zich samen met anderen in een dojo te verdiepen in de studie de weg van de Japanse boog, op een nog intensievere manier en met meer oog voor details dan tijdens de wekelijkse trainingen.

Bekijk alle activiteiten